Još jedna WordPress stranica

BKC

6.11.1918. – Akt okupacije BiH voljom Srba

PODJELI
, / 526
6.11.1918. – Akt okupacije BiH voljom Srba

6.11.1918. – Akt okupacije BiH voljom Srba u Glavnom odboru Narodnog vijeća za BiH, jer su većinu u njemu činili Srbi. Pozvana ja srpska vojska da zaposjedne BiH, što je ona i učinila mimo ikakvog  međunarodno pravnog osnova.
Prilikom konstituisanja Vlade i Suda BiH 1. Novembra 1918. godine, potpuno je zanemarena činjenica postojanja Bosanskog sabora izabranog prije prvog svjetskog rata, čiji su članovi skoro u cjelosti preživjeli rat i bili u BiH i mogli su nastaviti s radom, kao što je to bio slučaj sa Hrvatskim saborom.
Kreatorima nove politike, vjerovatno se nije svidjelo što je Bosanski sabor bio sastavljen na principu pariteta između muslimana i  hrišćana. Glavni odbor Narodnog vijeća BiH činili su većinom Srbi.

magazinplus.eu
________________

Vojska Kraljevine Srbije je već 6.11.1918. godine okupirala Bosnu i Hercegovinu, koj je kao okupirana zemlja ušla u Kraljevinu Srba , Hrvata i Slovenaca, osnovanu 1.12. 1918. godine u Beogradu. Lična sigurnost i imovina Bošnjaka su bili više nego dramatični. Vidovndaskim ustavom 1921. godine ozakonjeni su ; nacionalni unitarizam, državni centralizam, monarhistički oblik valadavine , ograničeni parlamentasrizam i privanto vlasnički – buržoaski ekonomski poredak.

balkanplus.net