Još jedna WordPress stranica

BKC

BOSANSKA DEKLARACIJA

PODJELI
, / 1989
BOSANSKA DEKLARACIJA

BUG/BNS – BOSANSKI NARODNI SAVEZ:

“BUGOVA (BOSANSKA) DEKLARACIJA”
ZA GRAĐANE, BOSNU I BOSANCE !

Osnivač i članovi UDRUŽENJA GRAĐANA – BOSANSKI NARODNI SABOR(SAVEZ) skr. – UG BNS, u Fojnici su prije svega građani, bosanske patriote i narodom i nacijom – BOSANCI .
Ja i svi mi ne želimo da učestvujemo u političkim strankama ili da se bavimo politikom ili da želimo u državnu Vlast a zarad ličnih interesa i to sve dok se ne izborimo za promjenu djela tzv. ustava BiH i državnog Izbornog zakona u djelu gdje nama građanima ili Bosancima ne daju to političko PASIVNO PRAVO – to pravo da mi kao građani IMENOM i PREZIMENOM budemo birani na Opštim izborima 2018. SVE ISPOD TOGA MI NE PRIHVATAMO !

Dalje, mi smo tu, ovdje da se borimo za etničko/narodno i nacionalno Bosnastvo, za Bosansku naciju i za Bosanski narod; u stvari, za demokratsku i građansku državu Bosnu i Hercegovinu, i naravno, za sekularnu državu BiH !

Šta BUG/BNS želi i hoće da radi ili da se promijeni ?
BNS je za nacionalno bosansko jedinstvo – Naciju Bosanaca !
BNS je i za bosanski narod kao etniju – narod Bosanaca !
BNS je protiv fašizma i fašističke simbolike !
BNS je protiv etnokratije i lažnih konstitutivnih naroda, jer smo svi mi građani/državljani i svi narodi, njih 21, – konstitutivni tj. državotvorni ! – i građani, i državljani, i svi narodi: Bosanci, Bošnjaci, Srbi, Hrvati, Romi, Židovi … !
Jer – Mirovni dejtonski sporazum i njegov dio/dodatak tj. aneks 4 nije zakon a nije ni Ustav BiH !! To je samo mirovni sporazum i to nametnut ! To što piše da su konstitutivna tri naroda ili “peoples” ne pije vode – pije dok traje nešto nepoznato međunarodnom pravu, dakle, protivpravno je i nametnuto ! A i aneksu 4 dejtonskog sporazuma stoji u preambuli: Da je BiH i država svih nas građana a ne samo ta tri izmišljena konstitutivna naroda – a to “i građana” – to smo mi – nacionalni Bosanci, dakle ?

Dalje, u tom istom aneksu 4 lijepo piše da je Evropska konvencija o ljudskim pravima i slobodama pojedinaca, dakle, nas građana iznad svega navedenog u tom aneksu, dakle, prioritetna je i iznad svakoga zakona je i da se mora strogo poštivati a što to nije i slučaj u našojoj svakodnevnici. A, u svim našim zakonima države BiH stoje/piše samo građani a ne “konstitutivni narodi” a ti svi građani i državljani su ustvari DEMOS tj. Nacija Bosanaca !
BNS je protiv korupcije i kriminala, i pljačke bosanske države, bosanskog naroda i bosanskih građana !

Dalje, BNS je i za očuvanje, zaštitu i gajenje bosanske nacionalne i narodne kulture, čuvanje i zaštitu bosanske povijesti i bosanskog jezika od zlih dušmana naše Bosne i svega bosanskoga… !

Svi građani i državljani BiH su nacionalno – Bosanci, dakle, oni su pripadnici bosanske nacije (=države, članice UN) – tog podržavljenog naroda. Bosanci su ujedno i narod=etnija, baš, kao što su to i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati i još njih 17 u BiH…

Doduše, na prošlom popisu stanovništva 2013., nas narodnosnih/etničkih Bosanaca bilo je svega nekoliko posto, do 3%, čime smo ispali nacionalna manjina u rođenoj zemlji. Ali, svi mi smo bosanska nacija ! Sve zemlje u Svijetu a kao članice UN-a imaju i svoju naciju, svoj državni narod=državljane (=nacionalnost!), tako i mi – nećemo biti iznimka, zar ne ?
Popis je u stvari bio i neregularan, i nevažeći, jer je po njemu, ili u njemu, nacija/nacionalnost isto što i etnija ?! Po ovome je etnija=nacija (=etničnost=nacionalnost) – van pameti je to ! Po ovoj logici onda imamo 21-u naciju jer imamo: Bosance, Bošnjake, Srbine i Hrvate, plus ostalih naroda/etnija – a njih je 17 !?

Dakle, ispada da imamo 21 nacionalnost tj. 21 nacija a gdje nam je onda 21 država ? – jer svagdje u Svijetu je JEDNA DRŽAVA = JEDNA NACIJA !? Npr. u Svijetu imamo preko 6.000 etnija/naroda a nacija/državnog naroda samo 204 – koliko i država, članica UN !?

U Bosni i Hercegovini, danas, kao ne postoji bosanska nacija, u smislu američke, njemačke, srpske ili hrvatske ?! Postoje samo neke etnije ili narodi pogrešno nazvani nacionalnostima ! – i konstitutivnim tj. da su samo oni državotvorni/ustavotvorni a ne da smo to, zapravo, svi mi, građani, i svi narodi BiH. To su “zemljotvorni”: Bošnjaci, Srbi, Hrvati !?

Po samoj toj tzv. konstitutivnoj podijeli data su prava samo onima koji su pripadnici tim trima etnijama/narodima, dakle, ne građanima BiH, već etnijama. Dakle, ako niste pripadnik jednog od ta tri tzv. konstitutivna naroda ne možete biti kandidat za bilo koji državni nivo Vlasti, a niti možete biti Predsjednik svoje rođene države ?!

Opet, ako niste Bošnjak ili Hrvat, ne možete biti birani u Predsjedništvo BiH iz F BiH a niti biti Premijer tog entiteta. I obrnuto. Dejtonska BiH je jedina država u Svijetu gdje su ljudska prava zasnovana na etno-vjerskom principu a ne na principu ili na nivou pojedinaca tj. građanina. Kao takvi mi smo osuđeni na ekonomsku, političku, socijalnu, kulturnu i svaku drugu propast te kao takvi ne možemo ni stvarati bolju budućnost niti učestvovati u evropskim i svjetskim integracijama.

Dakle, organizovani samo na etno-vjerskom a ne na građanskom i demokratskom principu te tako drže kompletnu državu i bosanski narod u nekakvom “evropskom rezervatu”, kao Gaza što je na Bliskom Istoku. Oni koji misle da ih iz ove državne i ljudske propasti mogu spasiti isti oni koji su ih u nju i uvalili ili nekakva EU ili Amerika, grdno se varaju.

Jedino ko može spasiti ovu zemlju su njeni građani/državljani, mi Bosanci !

Kako ukinuti tu etnokratiju i trokonstituciju ? Lako je to !

Ako nas Bosanaca bude po nacionalnosti pa i narodnosti tj. ako bosanske NACIJE/NARODA bude preko pola – automatski se konstitucija od tri naroda ukida i ruši kao kula od karata, sama po sebi a oni postaju de fakto – NACIONALNIM MANJINAMA ! A mi automatski postajemo građanskom državom ! Većina – demokratija je to !
Dakle, nemojte nekad reći da nije do nas i da nismo imali svoju NACIONALNU/NARODNU priliku – izvolite !

BOSANSKI NARODNI SAVEZ – BNS – a zajedno sa svima vama Bosancima i bosanskim patriotama, je predan i opredjeljen za sljedeće glavne ciljeve:

1. Okupljanje građana/državljana BiH koji se i nacionalno i narodnosno/etnički izjašnjavaju kao Bosanci tj. pripadnici su bosanske (državne) nacije i bosanskog naroda kao etnosa.

2. Jačanje i razvijanje bosanske nacionalne/državne svijesti; afirmacija i promocija bosanskog nacionalnog i bosanskog narodnog identiteta, dakle, i bosanskog naroda i bosanske nacije kao suverenog pravnopolitičkog i nacionalnog subjekta u borbi za Bosnu/BiH kao jednu i jedinu nam/vam domovinu.

3. Zaustavljanje etničke i vjerske podjele BiH, ukidanje te lažne konstitucije od tri naroda i borba protiv naraslog fašizma u BiH.

4. Obnova i jačanje bosanske državnosti, odnosno nacionalnog Bosanstva i utemeljenje bosanske nacije/naroda.

5. Afirmacija, gajenje i čuvanje bosanske nacionalne i bosanske narodne kulture.

6. Borba za prava i slobode pojedinca i građanina kao osnovnog nosioca građanske demokratije.

7. Izgradnja Bosne kao pravne i socijalne države, zasnovane na poštivanju zakona i vladavine prava.

8. Pomoć u zaštiti, obnavljanju i izgradnji kulturnih objekata i kulturnog potencijala bosanskog naroda/nacije.

9. Borba za sekularnu državu i sekularno bosansko društvo, stvaranje jedinstvenog obrazovnog sistema, u skladu sa potrebama jedinstvenog bosanskog društva I odvajanje religije/vjeronauka od obrazovnog školskog sistema.

Dalje;
10. Borba za punopravno uključivanje BiH u evropske i svijetske integracijske procese.

11. Promjena Anex-a 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma i državnog Izbornog zakona Države BiH a po uzoru na slobodne građanske demokratske države, koji će garantovati ravnopravnost svakom građaninu na cijeloj teritoriji države; boriti se za implementacija temeljnih ljudskih prava i sloboda čovjeka, u skladu sa potpisanim međunarodnim konvencijama u svaki državni zakon; implementacija presuda Sudova u Strazburu i osalih sudova koji garantuju ravnopravnost ljudi a posebno “presudu Zornić”.

14. Afirmacija mladih i njihovo uključivanje u bosanski nacionalni pokret tj. bosanski nacionalni i narodni Preporod.

15. Povratak svih raseljenih i protjeranih Bosanaca sa svog bosanskog ognjišta, razasutih diljem Svijeta.

Ovo sve nabrojano ne znači negiranje ili odricanje od vlastite religije/vjere, etničkih, podregijskih i drugih pripadnosti. Dakle, slobodno možete vi biti: i pravoslavci, i katolici, i muslimani, i … , i ateisiti; i bosanski Bošnjaci i bosanski Srbi i Hrvati, i Romi, i Albanci, Ukrajinci; i Krajišnici, Srednjobosanci, Hercegovci, Posavci, Podrinjci – ali prije svega trebate biti građani, i nacionalno i narodnosno Bosanci.

Vaša etnička i vaša vjerska pripadnost je vaša privatna stvar ! Ali državna i nacionalna pripadnost – to nije !

Dakle, pripadnici BOSANSKE NACIJE mogu biti svi oni koji se osjećaju nacionalno (po državi) i narodnosno (po teritoriji, povijesti, krvnom porijeklu, kulturi i jeziku) Bosancima, bez obzira na religiju kojoj pripadaju, bez obzira na etničku pripadnost i tome slično.

Svi su dobro došli izuzev onih koji su okaljali svoje obraze etnopolitikom, pljačkom države i građana i etno-vjerskom podijelom ove zemlje na troje i onih, naravno, koji svoju religijsku i narodnu pripadnost stavljaju ispred svoje domovine/države i Bosanstva kao takvog.

U toku naše kratke prošlosti, poslije rata, dolazilo je do stvaranja više-manje sličnih udruženja građana. Mnoga su bile samo deklerativno bosanske a u stvari su bile probošnjačke te su svoj rad bazirale na bošnjačkom šovinizmu i bošnjačkim istinama držeći Srbe, Hrvate, i tzv. „Ostale“ i dobronamjerne Bošnjake po strani.

BNS nije takvo udruženje. Kod BNS-a nema naših i njihovih. Mi ne poznajemo etničke, religijske, socijalne, entitetske i bilo koje granice ! Kod nas postoje samo prijatelji i neprijatelji Bosne i ovog napaćenog bosanskoga naroda ! I tačka !

BNS je i osnovan na dva temeljna principa a to su:

1.) Princip jake bosanske države, i jake Bosanske nacije i bosanskog naroda/etnije, naravno.

2.) Princip jednakopravnosti i poštivanja drugih i drugačijih, i jednaka prava i slobode za svakoga građanina/državljanina BiH na cjeloj teritoriji države BiH.

U posljednjih gotovo pa dvije decenije oni koji su vodili BiH na principima jačanja etnija a slabljenja države i bosanske nacije dokazali su i pokazali da je ne mogu voditi uspješno. Proizilazivši iz toga BNS ne podržava laži, poluistine i nacionalne mitove. BNS se opire segregacijskog politici i manipulisanju narodnim masama te na ovaj protekli rat gleda potpuno objektivno gdje zločince treba kazniti a žrtvama odati poštovanje bez obzira na kojoj su strani bili. Smatramo da konstantno brojanje žrtava i vraćanje u historiju nikoga neće ostaviti ravnodušnim te zato nemile događaje iz prošlosti moramo ostaviti u prošlosti a mi moramo gledati u sadašnjost te moramo gledati u budućnost.

To neće rješiti naše probleme, kao ni dalje podjele i međusobna optuživanja. Dalje, svjedoci smo da mladi ljudi konstantno napuštaju našu domovinu a ljudi se otuđuju jedni od drugih. Natalitet nam opada a ekonomski i socijalni pokazatelji su iz dana u dan sve gori i gori. Fašizam, klerikalizam, nepotizam, korupcija i pljačka države i naroda nisu samo pojedničani I povremeni slučajevi nego su postali i sastavni, i obavezni, dio našeg društvenog života i naše svakodnevnice.

Ključ rješenje našeg problema smo mi. Zato, pridružite se BNS-u i aktivno kreirajte svoj bolji život.
SVE ISPOD OVOGA JE POLITIKA, LIČNI INTERES – I PORAZ BOSNE I BOSANACA !
KO ZA OVO NIJE ON JE PROTIV BOSNE I BOSANACA !
SMRT ETNOKRATIJI, SMRT FAŠIZMU I SLOBODA BOSANSKOM NARODU !