Još jedna WordPress stranica

BKC

Međunarodni dan ljudskih prava – 10. decembar

PODJELI
, / 607
Međunarodni dan ljudskih prava – 10. decembar

Donošenje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima je ključni datum u modernoj istoriji…

“Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i treba jedni prema drugima da postupaju u duhu bratstva”, prvi je član Opšte deklaracije Ujedinjenih nacija o pravima čovjeka.

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se na dan kada je potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima 1948. i po prvi put u istoriji čovječanstva priznato pravo svih ljudi na “život, slobodu i sigurnost… bez ikakvih razlika”. Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. decembra.

Ovim dokumentom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čovjeka – od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje. Usvajanje Deklaracije predstavljalo je krupan napredak u tom trenutku, a tom prilikom ostale su uzdržane zemlje sovjetskog bloka, Saudijska Arabija i Južnoafrička republika.

Donošenje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima je ključni datum u modernoj istoriji. Nacije svijeta su se okupile da pokušaju jednom zauvijek zakopati posljedice genocida koji se pokrenuo tokom Drugog svjetskog rata. Donošenje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima je jedno od prvih značajnih dostignuća Ujedinjenih naroda i obezbjedilo je osnovnu filozofiju za mnoge pravno obavezujuće međunarodne dokumente koji su usljedili.

Rezolucija 217A (III) usvojena od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija proglašava “Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima zajedničkim standardom dostignuća za sve ljude i nacije, sa težnjom da svaki dio društva, imajući stalno na umu ovu Deklaraciju promoviše poštovanje za ova prava i slobode putem obrazovanja”.

U okviru Savjeta Evrope, 1950. godine donesena je Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koja, pored osnovnih prava, ustanovljava i mehanizme zaštite i nadzora nad njihovim ostvarivanjem. UN su 1966. godine donijele dva sporazuma, kojima su razrađene slobode i prava proklamovana Deklaracijom o ljudskim pravima, a dokumente je prihvatilo 130 zemalja.

Organizacije i pojedinke/ci koriste Dan ljudskih prava kao priliku da obilježe potpisivanje ovog istorijskog dokumenta kao i da promovišu principe koje Deklaracija sadrži.

PRAVA DJECE

Iz Institucije Ombudsmana za djecu RS rekli su da je Međunarodni dan ljudskih prava svake godine prilika da se još jednom ukaže da su i prava djeteta ljudska prava.

“UN Konvencija o pravima djeteta uvodeći dijete kao subjekt međunarodnog prava i zaštite, uspostavlja temelje novog odnosa prema djeci i posebno insistira na četiri osnovna principa, pravo na život, opstanak i razvoj, pravo na najbolji interes, pravo na izražavanje mišljenja i učešće u svakom postupku koji se njega tiče i pravo na zaštitu od bilo kojeg oblika diskriminacije”, rekli su iz ove Institucije.

Dodali su da djeca imaju jednako pravo kao i odrasli na poštovanje njihovog ljudskog dostojanstva i tjelesnog integriteta i pravo na jednaku zaštitu pred sudom.

“Nažalost, svakodnevno smo svjedoci situacija da su prava djece ne samo povrijeđena, već i da je njihovo pravo na život, razvoj i odrastanje ozbiljno ugroženo. Posljednji slučajevi zgrozili su javnost. Troje djece izgubilo je pravo na život, pravo na život oduzeli su im njihovi roditelji i to u uzrastu kada nisu ni mogli da se brane. Zlostavljanje djece koje je, na žalost, sve prisutnije  pokazatelj je lične bijede i nemoći da se odgovori na potrebe djece, pa se djeca koriste kao objekat za ispoljavanje nagomilane agresije”, kaže Ombudsman za djecu RS.

Napominju da djeca, posebno u najranijem uzrastu, zahtijevaju pažnju, ljubav i posvećenost, stalnu brigu i nadzor, prije svega roditelja, ali i svih onih koji rade sa djecom. To je njihova potreba i to je njihovo pravo, a da bi obezbjedili njihov pravilan razvoj i odrastanje prije svih moramo odgovoriti na te potrebe djece.

PRAVA ROMA

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava i globalne inicijative „Ljudska prava 365“, Ombudsmeni BiH u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiHi podršku Misije OSCE u BiH organizuju danas prezentaciju realizacije preporuka Ombudsmena BiH vezano za ostvarivanje prava Roma u BiH i promociju Nacrta strateške platforme za poboljšanje položaja nacionalnih manjina u BiH u Parlamentarnoj skupštini BiH, Plava sala, IV sprat sa početkom u 12:00 sati.

Oba strateška dokumenta za unapređenje položaja nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, imaju za cilj kreiranje platforme, sa konkretnim preporukama institucijama svih nivoa vlasti, koja treba rezultirati priznanjem i uživanjem prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.

Buka