Još jedna WordPress stranica

BKC

Osnovana 505. Bužimska brigada 15.08.1992.

PODJELI
, / 246
Osnovana 505. Bužimska brigada 15.08.1992.

15. augusta 1992. godine formirana je 505. Bužimska brigada. Ova brigada je bila u sastavu Petog korpusa ARBiH. Prvensteno je formirana kao 105. bužimska krajiška pješačka brigada, tog 15. augusta 1992. godine u Bužimu.

Ova brigada se istakla u mnogobrojnim borbama protiv VRS i domaćih izdajnika. Kroz brigadu su prošli mnogi slavni borci, među kojima je najpoznatiji komandant i nosilac “Zlatnog ljiljana”, Izet Nanić. Za vrijeme  agresije na BiH, 505. Bužimska brigada je imala 462 poginula, 2514 ranjenih i 189 nestalih ili zarobljenih boraca.

Akcija, koja se posebno izdvaja, je svakako “Breza ‘94” kojem je osujećen napad Srpske agresorske vojske na “Bihaćki đep”. VRS je danonoćno vršila artiljerijsko-tenkovsko-pješadijske napade posebno na linije odbrane 505. bužimske viteške brigade. Srpsku stranu predvodio je lično Ratko Mladić. 12. septembra1994. god. snage bosanskih Srba kreću u najjači napad u rejonu Sipa i Križa. Tenkovi VRS zaustavljeni su tek na samim rovovima 505. bužimske brigade. Istovremeno, elitne jedinice Petog korpusa napadaju Mladićeve snage s boka i probijaju linije jedinica VRS koje su, uz velike gubitke, primorane na povlačenje.

Komandu 505. Bužimske brigade sačinjavali su:

Komadant: Izet Nanić
Zamjenik komandanta: Sead Jusić
Načelnik štaba: Fuad Kulauzović
Pomoćnik za bezbjednost: Zijad Nanić
Pomoćnik za logistiku: Ibrahim Cinac

Sastav Brigade: 

1. odred TO Bužim
2. odred TO Bužim
3. odred TO Bužim
Specijalna jedinica Hamze
Specijalna jedinica Gazije
Samostalni vodovi iz združenog odreda TO Bužim

Historija