Još jedna WordPress stranica

BKC
,

Osnivačko i prvo zasjedanje AVNOJ-a održano je 26. i 27. novembra 1942. u Bihaću. AVNOJ je konstituiran kao općenacionalno i općepolitičko predstavništvo Narodnooslobodilačkog pokreta.

,

Stotine građana Bosne i Hercegovine su na Bobovcu proslavile Dan državnosti. Ovo, već sada tradicionalno okupljanje, između ostalih je organizovalo Vijeće kongresa bošnjaščkih intelektualaca, …