Još jedna WordPress stranica

BKC
,

Mr. sci. Amra (Muhameda) Babić je rođena 16.02.1969. u Visokom. Osnovnu i srednju ekonomsku školu završila u Visokom. Magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, smjer …

,

Na obalama rijeke Bosne na području Zenice nalaze se dva bunkera koja su imala značajnu ulogu za željeznički saobraćaj u Drugom svjetskom ratu. Danas …