Još jedna WordPress stranica

BKC
,

15. augusta 1992. godine formirana je 505. Bužimska brigada. Ova brigada je bila u sastavu Petog korpusa ARBiH. Prvensteno je formirana kao 105. bužimska …

,

Operacija Oslobođena zemlja operacija je Hrvatske vojske na Južnom bojištu. Cilj operacije Cilj operacije Oslobođena zemlja bio je zadržati položaje sjeverno od komunikacije Zavala …