Bosanski Kulturni Centar Visoki

BKC
,

27. augusta 1992. godine u Londonu je završena dvodnevna konferencija o bivšoj Jugoslaviji. Sudionici Londonske konferencije o bivšoj SFRJ osuđuju neprekidno nasilje u BiH …

,

Rat u BiH “92-“95 19. avgust 1992. – Pri Štabu Vrhovne komande ARBiH u Sarajevu je osnovano vazduhoplovno odjeljenje, preteča Ratnog zrakoplovstva ARBiH. magazinplus.eu …