Bosanski Kulturni Centar Visoki

BKC
,

Nakon žestokih uličnih borbi, austrougarske snage su 19.08.1878. ušle u Sarajevo i uspostavile svoju upravu. Radi odbrane grada Sarajeva, pokretu otpora pristupili su mnogi …

,

Bilješka o Andrićevoj priči Na obali Svjetlost i Tama su u vječitom zagrljaju. Njihova borba, koja traje uporedo sa trajanjem Vječnosti, sa beskrajnim Vremenom …