Još jedna WordPress stranica

BKC
,

Bilješka o Andrićevoj priči Na obali Svjetlost i Tama su u vječitom zagrljaju. Njihova borba, koja traje uporedo sa trajanjem Vječnosti, sa beskrajnim Vremenom …

,

18. augusta 1993. godine formirana 310. brdska brigada Fojnica. Brigada je formirana od prostornih jedinica: Odred „Fojnica“, Odred „Ostružnica“ i Odred „Prkos“. Brigada je prvobitno …